GPW-2000-1A

Kích thước vỏ / Tổng trọng lượng

  • Kích thước vỏ : 66×57,1×18,2mm
  • Tổng trọng lượng : 120g